Կրթական օբյեկտների (Երևանի թիվ 6 արհեստագործական պետական ուսումնարան, Երևանի թեթև արդյունաբերության պետական քոլեջ, Երևանի պետական տեխնոլոգիական քոլեջ, Արարատի պետական բժշկական քոլեջ) հիմնանորոգման աշխատանքների գնման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր: