Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի՝ 2011 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N 1057-Ա/Ք հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին