Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների /Պատմության թանգարան/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն կնքված պայմանագիր: