Ոսումնական գրականության /սփյուռքի գրքեր«Աստղիկ գրատուն» ՍՊԸ/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր: