Երաժշտական գործիքների/ջութակ, քսիլոֆոն/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն