«Ռուսական արվեստի թանգարան /պրոֆ. Ա. Աբրահամյանի հավաքածու/» ՊՈԱԿ-ին տրամադրված դրամաշնորհներ (համաձայնագրեր, պայմանագրեր և այլն)