«Սփյուռքի կրթօջախների համար դասագրքերի և այլ ուսումնական նյութերի մշակում, ձեռքբերում և տրամադրում» միջոցառման շրաջանակում կնքված պայմանագիր, գնման ընթացակարգի արձանագրություն: