Ուսումնական գրականության և օժանդակ նյութերի /Սփյուռքի գրքեր «Զանգակ-97» ՍՊԸ/ գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրություն, կնքված պայմանագիր