Սփյուռքի կրթօջախների համար քարտեզների գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակցի հայտ, կնքված պայմանագիր