Վերականգնողական աշխատանքների (ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքի «Արձագանք» արձանի վերականգնման աշխատանքներ) գնման ընթացակարգի արձանագրություն