«Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզչի պատվավոր կոչում շնորհելու մասին»