ՈՒսումնական նյութերի /սփյուռքի գրքեր, Մարյաննա Բաբաջանյան Ա/Ձ/ գնման նպատակով կնքված պայմանագրի գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, կնքված պայմանագիրը