ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում («Ալավերդու Ստ. Շահումյանի անվան թիվ 5 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի սանհանգույցների և տանիքի (այդ թվում ինժեներական կոմունիկացիաների և շինարարական էլեմենտների) հիմնանորոգման և նորերի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով թիվ «ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-20/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրությունը, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունները, մասնակիցների հայտերը: