ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից երաշխավորված հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք /հավաստագիր/ ստանալու համար դիմող անձանց վերապատրաստում իրականացնող «Կրթություն առանց սահմանի» հասարակական կազմակերպությունը կազմակերպում է վերապատրաստումներ այն անձանց համար, ովքեր ցանկանում են ստանալ ՀՀ hանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք:

Ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի (հավաստագրի) համար կարող է վերապատրաստվել այն անձը, ով ունի բարձրագույն կրթություն և վերջին տասը տարվա ընթացքում մանկավարժական, գիտամանկավարժական աշխատանքի կամ կրթության կառավարման ոլորտի առնվազն յոթ տարվա ընդհանուր աշխատանքային ստաժ:
Վերապատրաստումից հետո սահմանված կարգով քննություն հանձնած անձը ճանաչվում է ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագիր ստացած։

Վերապատրաստումներին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել `
1)
վերապատրաստման համար դիմումի Ձև-1՝ «Կրթություն առանց սահմանի» ՍՊԸ-ի տնօրենի անունով (լրացվում է տեղում)
2) 3x4
չափի երկու լուսանկար
3) բարձրագույն կրթության դիպլոմ
4) աշխատանքային գրքույկը կամ քաղվածքը
5) տեղեկանք՝ աշխատանքի վայրից
6) անձնագիր
7) վերապատրաստող կազմակերպության հաշվեհամարին փոխանցված գումարի անդորրագիրը:

Վերապատրաստման դասընթացների մասնակցության արժեքն է 70 000 ՀՀ դրամ:
Վճարը ներառում է բաշխման նյութեր, գրենական պիտույքներ:
Վճարում կատարելու համար նախատեսված բանկային հաշվեհամարն է` 163068052667 Հայէկոնոմբանկ ՓԲԸ, «Կրթություն առանց սահմանի» ՍՊԸ

Բոլոր փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ներկայացնել բնօրինակով, որոնք սկանավորվում և վերադարձվում են:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ս/թ սեպտեմբերի 10-24-ը ներառյալ:
Դասընթացները կսկսվեն սեպտեմբերի 26-ից:
Վերապատրաստումների ընդհանուր տևողությունը 15 օր է:

Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 099/56-01-04