Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքների «Երեվանի Հ. Գալստյանի անվան ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ/ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների գնման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր: