Սփյուռքի կրթօջախների համար նախատեսված ուսումնական նյութերի գնման նպատակով կնքված պայմանագիրը և գնման ընթացակարգի արձանագրությունը