22.09.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հաշվապահական հաշվառման վարչության հաշվետվությունների ուսումնասիրման և վերլուծությունների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 18-35.12-Մ2-6) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի սեպտեմբերի 16-ի անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Քնարիկ Հոսյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Քնարիկ Հոսյանը:


13.09.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչության հուշարձանների պահպանության տարածքային գործունեության համակարգման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 18-34.18-Մ4-8) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի սեպտեմբերի 9-ի անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Մոնթե Մաթևոսյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Մոնթե Մաթևոսյանը:


10.09.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ֆինանսաբյուջետային վարչության մշակութային և սպորտային ծրագրերի ֆինանսավորման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 18-35.4-Մ2-13) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի սեպտեմբերի 9-ի անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Լուսիկ Մուրադյանը :
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Լուսիկ Մուրադյանը:


16.08.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության իրավաբանական վարչության օրենսդրության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 18-35.2-Մ2-7) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի օգոստոսի 12-ի անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Մարինե Գրիգորյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Մարինե Գրիգորյանը:


16.08.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության արտաքին կապերի և սփյուռքի վարչության արտաքին կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 18-34.7-Մ2-10) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի օգոստոսի 12-ի անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Վարդենի Ամիրխանյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Վարդենի Ամիրխանյանը:


13.08.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության սպորտի քաղաքականության վարչության մանկապատանեկան սպորտի բաժնի պետի (ծածկագիրը՝ 18-34.17-Ղ4-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի օգոստոսի 11-ի անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Հարություն Եղոյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Հարություն Եղոյանը:


12.08.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ժամանակակից արվեստի վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 18-34.11-Մ2-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի օգոստոսի 11-ի անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Լուսինե Սարգսյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Լուսինե Սարգսյանը:


12.08.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության սպորտի քաղաքականության վարչության սպորտի բարձրագույն նվաճումների բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը՝ 18-34.16-Մ4-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի օգոստոսի 11-ի անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Աելիտա Ղազարյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Աելիտա Ղազարյանը:


12.08.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչության տարածքային գործունեության համակարգման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 18-34.18-Մ4-7) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի օգոստոսի 11-ի անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Նելլի Այվազյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Նելլի Այվազյանը:


12.08.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչության տարածքային գործունեության համակարգման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը՝ 18-34.18-Մ4-9) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի օգոստոսի 10-ի անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Վահագն Պապյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Վահագն Պապյանը:


12.08.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչության տարածքային գործունեության համակարգման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը՝ 18-34.18-Մ4-5) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի օգոստոսի 10-ի անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Անդրանիկ Բալայանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Անդրանիկ Բալայանը:


12.08.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ֆինանսաբյուջետային վարչության մշակութային և սպորտային ծրագրերի ֆինանսավորման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 18-35.4-Մ2-16) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի օգոստոսի 10-ի անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Տաթևիկ Բարսեղյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Տաթևիկ Բարսեղյանը:


9.08.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ֆինանսաբյուջետային վարչության մշակութային և սպորտային ծրագրերի ֆինանսավորման բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 18-35.4-Մ6-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի օգոստոսի 5-ի անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Հայկուհի Խաչատրյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Հայկուհի Խաչատրյանը:


9.08.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության արտաքին կապերի և սփյուռքի վարչության արտաքին կապերի բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 18-34.7-Մ6-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի օգոստոսի 5-ի անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Սյուզաննա Նիկոլայանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Սյուզաննա Նիկոլայանը:


9.08.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ֆինանսաբյուջետային վարչության բյուջետային ծրագրավորման և վերլուծությունների բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 18-35.4-Մ6-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի օգոստոսի 5-ի անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Նարինե Պետրոսյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Նարինե Պետրոսյանը:


3.08.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության երիտասարդական քաղաքականության, լրացուցիչ և շարունակական կրթության վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիրը՝ 18-34.17-Մ4-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի հուլիսի 30-ի անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Մարիանա Մինասյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Մարիանա Մինասյանը:


3.08.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ֆինանսաբյուջետային վարչության բյուջետային ծրագրավորման և վերլուծությունների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 18-35.4-Մ2-6) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի օգոստոսի 2-ին անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Աննա Մելիքյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Աննա Մելիքյանը:


3.08.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մշակույթի և սպորտի նախարարության մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների վարչության մշակութային ժառանգության պահպանության և հանրահռչակման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 18-34.10-Մ2-13) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի հուլիսի 30-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Տաթևիկ Սուքիասյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Տաթևիկ Սուքիասյանը:


3.08.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների վարչության մշակութային ժառանգության պահպանության և հանրահռչակման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 18-34.10-Մ2-12) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի հուլիսի 30-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Արմեն Սարգսյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Արմեն Սարգսյանը:


23.07.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ֆինանսաբյուջետային վարչության կրթական ծրագրերի ֆինանսավորման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 18-35.4-Մ2-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի հուլիսի 23-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Մարգարիտ Ասլյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Մարգարիտ Ասլյանը:


23.07.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հաշվապահական հաշվառման վարչության հաշվապահական հաշվառման իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 18-35.12-Մ2-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի հուլիսի 23-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Աննա Հովհաննիսյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Աննա Հովհաննիսյանը:


22.07.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ընդհանուր բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 18-35.10-Մ3-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի հուլիսի 22-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Նարինե Իսախանյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Նարինե Իսախանյանը:


15.07.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության արտաքին կապերի և սփյուռքի վարչության մշակութային միջազգային համագործակցության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 18-34.7-Մ2-9) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի հուլիսի 15-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Մարիամ Գիգոյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Մարիամ Գիգոյանը:


15.07.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հանրակրթության վարչության հանրակրթական և արտադպրոցական ծրագրերի մշակման և իրականացման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 18-34.3-Մ4-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի հուլիսի 15-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Աննա Խաչատրյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Աննա Խաչատրյանը:


14.07.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության երիտասարդական քաղաքականության, լրացուցիչ և շարունակական կրթության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 18-34.17-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի հուլիսի 14-ին անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Վերոնիկա Խորասանյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Վերոնիկա Խորասանյանը:


12.07.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության սպորտի քաղաքականության վարչության սպորտի մանկապատանեկան սպորտի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 18-34.16-Մ2-5) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի հուլիսի 9-ի անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Սուսաննա Ղազարյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Սուսաննա Ղազարյանը:


8.07.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 18-35.3-Մ2-7) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի հուլիսի 7-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Գայանե Աբասյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Գայանե Աբասյանը:


28.06.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 18-35.3-Մ2-6) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի հունիսի 25-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Լալա Բադոյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Լալա Բադոյանը:


2.07.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության
մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների վարչության մշակութային արժեքների արտահանման և ներմուծման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 18-34.10-Ղ4-3 թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի հունիսի 30-ին անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Հայկ Մկրտչյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Հայկ Մկրտչյանը:


1.07.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության
պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչության հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 18-34.18-Մ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի հունիսի 25-ին անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Լաուրա Ավետիսյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Լաուրա Ավետիսյանը:


28.06.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության
պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչության պետի տեղակալի (ծածկագիր՝ 18-34.18-Ղ4-1 թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի հունիսի 25-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Լուսինե Իգիթյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Լուսինե Իգիթյանը:


28.06.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ֆինանսաբյուջետային վարչության մշակութային և սպորտային ծրագրերի ֆինանսավորման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 18-35.4-Մ2-12) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի հունիսի 25-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել էԱրփինե Թամամյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Արփինե Թամամյանը:


23.06.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության արտաքին կապերի և սփյուռքի վարչության արտաքին կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 18-34.7-Մ2-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի հունիսի 22-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Մերի Մարտիրոսյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Մերի Մարտիրոսյանը:


23.06.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության արտաքին կապերի և սփյուռքի վարչության սփյուռքի հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 18-34.7-Մ2-6) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի հունիսի 22-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Ալվինա Էլոյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Ալվինա Էլոյանը:


17.06.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության սպորտի քաղաքականության վարչության սպորտի բարձրագույն նվաճումների բաժնի պետի (ծածկագիրը՝ 18-34.16-Ղ4-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի հունիսի 16-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Արթուր Սեդրակյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Արթուր Սեդրակյանը:


17.06.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության սպորտի քաղաքականության վարչության զանգվածային սպորտի և ֆիզիկական դաստիարակության բաժնի պետի (ծածկագիրը՝ 18-34.16-Ղ4-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի հունիսի 16-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Սերգեյ Աբրահամյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Սերգեյ Աբրահամյանը:


10.06.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության սպորտի քաղաքականության վարչության պետի տեղակալի (ծածկագիր՝ 18-34.16-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի հունիսի 9-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Դավիթ Բաղումյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Դավիթ Բաղումյանը:


10.06.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կազմակերպատնտեսական վարչության տնտեսավարման և սպասարկման բաժնի պետի (ծածկագիր 18-35.6-Ղ4-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի հունիսի 9-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Արա Խաչատրյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Արա Խաչատրյանը:


01.06.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ընդհանուր բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր 18-35.10-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի հունիսի 1-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Սոնա Սարգսյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Սոնա Սարգսյանը:


25.05.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ժամանակակից արվեստի վարչության պետի (ծածկագիր 18-34.11-Ղ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի մայիսի 25-ին անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Սերոբ Անտինյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Սերոբ Անտինյանը:


19.05.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ընդհանուր բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր 18-35.10-Մ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի մայիսի 19-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Նորա Սահակյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Նորա Սահակյանը:


13.05.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության առաջին բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր 18-35.8-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի մայիսի 13-ին անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Հասմիկ Ավետիսյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Հասմիկ Ավետիսյանը:


06.05.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության պետի (ծածկագիր 18-34.1-Ղ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի մայիսի 6-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Էդգար Ալեքսանյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Էդգար Ալեքսանյանը:


30.04.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հանրակրթության վարչության հանրակրթության և արդտադպրոցական կրթության քաղաքականության մշակման և վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր 18-34.3-Մ2-13) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի ապրիլի 30-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Հայկանուշ Մարգարյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Հայկանուշ Մարգարյանը:


27.04.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ֆինանսաբյուջետային վարչության բյուջետային ծրագրավորման և վերլուծությունների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր 18-35.4-Մ2-18) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի ապրիլի 27-ին անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Սոֆյա Սարգսյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Սոֆյա Սարգսյանը:


20.04.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ժամանակակից արվեստի վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր 18-34.11-Մ2-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի ապրիլի 20-ին անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Էլինար Ավետիսյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Էլինար Ավետիսյանը:


07.04.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հանրակրթության վարչության պետի (ծածկագիր 18-34.3-Ղ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի ապրիլի 7-ին անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Արսեն Բաղդասարյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Արսեն Բաղդասարյանը:


31.03.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության երիտասարդական քաղաքականության, լրացուցիչ և շարունակական կրթության վարչության պետի (ծածկագիր 18-34.17-Ղ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի մարտի 31-ին անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Գոհար Մամիկոնյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Գոհար Մամիկոնյանը:


25.03.2021 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության սպորտի քաղաքականության վարչության պետի (ծածկագիր 18-34.16-Ղ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2021 թվականի մարտի 25-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Նարինե Շահբազյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Նարինե Շահբազյանը:


02.12.2020 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր 18-35.3-Մ2-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Յուլիյանա Միրզախանյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Յուլիյանա Միրզախանյանը:


02.12.2020 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության վարչության պետի տեղակալի (ծածկագիր 18-35.3-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Օֆելյա Կամավոսյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Օֆելյա Կամավոսյանը:


26.11.2020 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության լիցենզավորման գործակալության լիցենզավորման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր 18-34.9-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի նոյեմբերի 26-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Էլյա Մխիթարյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Էլյա Մխիթարյանը:


26.11.2020 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության ռազմավարական պլանավորման բաժնի պետի (ծածկագիր 18-34.1-Ղ4-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի նոյեմբերի 26-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Տաթևիկ Ղարիբյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Տաթևիկ Ղարիբյանը:


25.11.2020 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության պետի տեղակալի (ծածկագիր 18-34.1-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի նոյեմբերի 25-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Լուսինե Գրիգորյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Լուսինե Գրիգորյանը:


25.11.2020 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության ուսանողների աջակցության բաժնի պետի (ծածկագիր 18-34.1-Ղ4-6) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի նոյեմբերի 25-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Արսեն Հակոբյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Արսեն Հակոբյանը:


11.11.2020 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հանրակրթության վարչության հանրակրթական և արդտադպրոցական ծրագրերի մշակման և իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր 18-34.3-Մ2-20) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի նոյեմբերի 11-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Աննա Խուդոյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Աննա Խուդոյանը:


11.11.2020 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հանրակրթության վարչության հանրակրթության և արդտադպրոցական կրթության քաղաքականության մշակման և վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր 18-34.3-Մ2-12) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի նոյեմբերի 11-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Վարսենիկ Գրիգորյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Վարսենիկ Գրիգորյանը:


20.10.2020 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ֆինանսաբյուջետային վարչության կրթական ծրագրերի ֆինանսավորման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր 18-35.4-Մ2-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի հոկտեմբերի 20-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Մերի Ղոնյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Մերի Ղոնյանը:


20.10.2020 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ֆինանսաբյուջետային վարչության կրթական ծրագրերի ֆինանսավորման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր 18-35.4-Մ2-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի հոկտեմբերի 20-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Աննա Ադամյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Աննա Ադամյանը:


12.10.2020 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության իրավաբանական վարչության փաստաթղթերի ուսումնասիրման և դատական գործերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր 18-35.2-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի հոկտեմբերի 12-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Ալլա Եզիազարյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Ալլա Եզիազարյանը:


07.10.2020 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 18-35.1-Մ2-5) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի հոկտեմբերի 6-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Նարինե Սայադյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Նարինե Սայադյանը:


07.10.2020 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գլխավոր քարտուղարի տեղակալի (ծածկագիր՝ 18-Ղ2-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի հոկտեմբերի 6-ին անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Վահրամ Գասպարյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Վահրամ Գասպարյանը:


28.09.2020 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչության հուշարձանների վերականգնման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 18-34.18-Ղ4-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի սեպտեմբերի 25-ին անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Հրանտ Հովսեփյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Հրանտ Հովսեփյանը:


28.09.2020 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների վարչության մշակութային ժառանգության պահպանության և հանրահռչակման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 18-34.10-Ղ4-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի սեպտեմբերի 24-ին անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Գառնիկ Մոմջյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Գառնիկ Մոմջյանը:


28.09.2020 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստեների վարչության պետի (ծածկագիր՝ 18-34.10-Ղ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի սեպտեմբերի 25-ին անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Աստղիկ Մարաբյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Աստղիկ Մարաբյանը:


25.09.2020 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչության պետի (ծածկագիր՝ 18-34.18-Ղ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի սեպտեմբերի 25-ին անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Հարություն Վանյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Հարություն Վանյանը:


22.09.2020 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հանրակրթության վարչության հանրակրթական և արտադպրոցական հաստատությունների համակարգման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 18-34.3-Ղ4-5) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ին անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Ստալ Սարդարյանը: Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Ստալ Սարդարյանը:


22.09.2020 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հանրակրթության վարչության հանրակրթության և արտադպրոցական կրթության քաղաքականության մշակման և վերլուծության բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 18-34.3-Ղ4-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ին անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Անուշ Լալազարյանը: Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Անուշ Լալազարյանը:


07.09.2020 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության իրավաբանական վարչության պետի (ծածկագիր՝ 18-35.2-Ղ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի սեպտեմբերի 4-ին անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Հովհաննես Գևորգյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Հովհաննես Գևորգյանը:


31.08.2020 թ.-Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության իրավաբանական վարչության փաստաթղթերի ուսումնասիրման և դատական գործերի բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 18-35.2-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի օգոստոսի 28-ին անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Օվսաննա Բաղդասարյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Օվսաննա Բաղդասարյանը:


31.08.2020 թ.– Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության իրավաբանական վարչության օրենսդրության բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 18-35.2-Ղ4-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2020 թվականի օգոստոսի 28-ին անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Լիանա Եղիազարյանը:
Վերը նշված պաշտոնում նշանակվել է Լիանա Եղիազարյանը: