Կրթական օբյեկտների («Կապանի արվեստի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ, «Երևանի թիվ 6 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ, «Երևանի թեթև արդյունաբերության պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ, «Երևանի պետական տեխնոլոգիական քոլեջ» ՊՈԱԿ, «Արարատի պետական բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿ) հիմնանորոգման աշխատանքների գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր: