Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքների /«Վաղարշապատի Գրիգոր Նարեկացու անվան N 2 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ/ գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր: