Արամ Մանուկյանի անվան մարզառազմական մասնագիտացված դպրոց պետական ոչ առևտրային կազմակերպության համար մարզադահլիճի կառուցում» աշխատանքների գնման նպատակով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր: