Վերականգնողական աշխատանքների («ԼՈՌԵՑԻ ՍԱՔՈ» քանդակի վերականգնում, տեղափոխում և տարածքի բարեկարգում) գնման ընթացակարգի հայտեր, նիստեր, պայմանագիր: