«Գույք հետ վերցնելու, ամրացնելու և ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 17-ի N 194-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում