«08.02.07. «Արձանների պատրաստման, նորոգման, վերականգնման և տեղադրման աշխատանքներ» ծրագրով, տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/117 ծածկագրով ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի օգոստոսի 20-ին կնքված և ֆինանսների նախարարության կողմից հաստատված ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/117 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագիր: