Կրթական օբյեկտների (Ալավերդու Ստ. Շահումյանի անվան թիվ 5, Երևանի Հ. Գալստյանի անվան թիվ 83, Աշտարակի Ն. Սիսակ­յանի անվան թիվ 5 և Արմավիրի Ռ. Եղո­յանի անվան թիվ 1 ավագ դպրոցներ) հիմնանորոգման աշխատանքների գնման նպատակով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն կազմակերպված գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր: