«Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ին տրամադրված դրամաշնորհներ (համաձայնագրեր, պայմանագրեր և այլն)