Գրքի կազմման և վերջնամշակման ծառայությունների գնման ընթացակարգի արձանագրություններ, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր