Կրթական օբյեկտների (Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան հիմնադրամ, Եղվարդի N 1 ավագ դպրոց, Երևանի N 195 ավագ դպրոց) հիմնանորոգման աշխատանքների գնման ընթացակարգի արձանագրության