ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ «Երաժշտական և արվեստի դպրոցների համար երաժշտական գործիքների ձեռքբերում» ծրագրի շրջանակում թվով 73 երաժշտական գործիքների տրամադրման նպատակով:

Տրամադրվող երաժշտական գործիքներն են՝

N

Երաժշտական գործիքի անվանումը

Քանակը

1

Դաշնամուր

14

2

Ջութակ 1/4

6

Ջութակ 2/4

6

Ջութակ 3/4

2

3

Ֆլեյտա

3

4

Շեփոր

5

5

Կլարնետ

6

6

Սաքսոֆոն /ալտ/

3

7

Քսիլոֆոն

2

8

Քանոն

10

9

Սանթուր

3

10

Դուդուկ

8

11

Շվի

5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ`

73

Երաժշտական գործիքները տրամադրվում են ՀՀ մարզերի երաժշտական և արվեստի դպրոցների շնորհալի աշակերտներին և նոր ձևավորվող մասնագիտական դասարանների սաներին:

Երաժշտական գործիքները կտրամադրվեն մասնագիտական հանձնաժողովի իրականացրած լսումների արդյունքների հիման վրա:

Երաժշտական գործիքները տրամադրվում են ժամանակավոր օգտագործման:

Մրցույթի մասնակիցը (աշակերտը) պետք է կատարի երկու տարաբնույթ ստեղծագործություն մինչև 7 րոպե տևողությամբ:

Մասնակցության հայտերը (կցվում է) ներկայացնում է դպրոցի տնօրինությունը:

Մասնակցության հայտերը ընդունվում են մինչև 2020 թ. հոկտեմբերի 1-ը հետևյալ հասցեով՝ Երևան, Սայաթ-Նովա 1ա, Մշակութային կրթության աջակցության հիմնադրամ. Հեռ.՝ (010) 541156, 541158. Էլ. փոստ: arm.metod@gmail.com:

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ

Աշակերտի անունը, ազգանունը______________________________________________

Երաժշտական գործիքի անվանումը, չափը _________________________________

Ուսումնական հաստատության անվանումը__________________________________

Հեռախոսահամարը_______________________________________________________

Էլ.փոստը___________________________________________________________________

Դասարանը____________________________________

Կատարվող ծրագիրը


__________________________

Տնօրենի անունը, ազգանունը

______________________

Ստորագրություն

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ

Նոր ստեղծվող դասարանի անվանումը_____________________________________

Երաժշտական գործիքի անվանումը, չափը _________________________________

Ուսումնական հաստատության անվանումը__________________________________

Հեռախոսահամարը_______________________________________________________

Էլ.փոստը___________________________________________________________________


__________________________

Տնօրենի անունը, ազգանունը

______________________

Ստորագրություն