Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 23-ի N 623-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին