Հանրային գրադարանի կարգավիճակ շնորհելու և հավատարմագրման վկայական հանձնելու մասին