Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կանոնադրությունը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 701-Լ, N 703-Լ եվ N 705-Լ որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին- 1 հունիսի 2019 թվականի N 661-Լ

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2019 թվականի հունիսի 1-ի N 661-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին- 25 դեկտեմբերի 2019 թվականի N 1957-Լ

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2019 թվականի հունիսի 1-ի N 661-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին- 6 մայիսի 2020 թվականի N 540-Լ