Էլեկտրոնային տեղեկատվական ծառայությունների (Երիտասարդական պորտալի պահպանում) գնման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր