ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կարիքների համար տպագրված այլ գրքերի ձեռքբերման ընթացակարգի արձանագրություն, մրցույթի հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն, մասնակիցների հայտեր, կնքված պայմանագրեր