«Դպրոցների համալիր անվտանգության» ապահովում միջոցառման շրջանակում Աբովյանի Ն․Վանյանի անվան N 5 հիմնական դպրոցի կողմից կատարված աշխատանքների ամփոփ հաշվետվության