«Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում» ծրագրի «Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպմանն օժանդակող միջոցառումներ» շրջանակում Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի Կապանի, Սիսիանի, Գորիսի, Ստեփանավանի, Վանաձորի, Սպիտակի, Արմավիրի, Վաղարշապատի, Շիրակի, Արթիկի, Արագածոտնի Երևանի NN1,2,3,4, տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների, նաև «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ի 2020 թվականի առաջին եռամսյակի իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ կատարողական հաշվետվություններ