«Հայաստանի կոմպոզիտորների միություն» ՀԿ-ին տրամադրված դրամաշնորհներ (համաձայնագրեր, պայմանագրեր և այլն)