Պետության կարիքների համար սերվերային հավելումի մշակման ծառայություններիմատուցման պետական գնման պայմանագրեր և գնման ընթացակարգի արձանագրություններ