2020թ. ՀՀ ԿԳՄՍՆ կարիքների համար էլեկտրոնային տեղեկատվական ծառայությունների ձեռքբերում (Երիտասարդական պորտալի պահպանում)- Արձանագրություն ՀՀ ԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-20/7ծածկագրով գնանշման ընթացակարգի