Սպորտային հագուստ, կոշիկ և այլ պարագաների գնման նպատակով կնքված պայմանագրեր և գնման ընթացակարգի արձանագրություններ