«Հայկական հատուկ օլիմպիադաներ» հասարակական կազմակերպությանը պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին պայմանագրեր