«Խուլերի հայկական սպորտային կոմիտե» ՀԿ-ին պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին պայմանագիր