«Հայաստանի ազգային պարալիմպիկ կոմիտե» հասարակական կազմակերպությանը պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության գումարների օգտագործման մասին պայմանագիր