Նախարարության կարիքների համար հանրային հեռախոսային և նախարարության մշակութային արժեքների պահպանության գործակալության կարիքների համար հանրային հեռախոսային և էլեկտրականության բաշխման ծառայությունների գնման նպատակով կնքված պայմանագրերը և գնման ընթացակարգի արձանագրություններ