2019 թվականի «Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի գնահատման և թեստավորման ծառայությունների ամփոփ հաշվետվություն