«Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում» ծրագրի շրջանակում Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի, Կապանի, Սիսիանի, Գորիսի, Ստեփանավանի, Վանաձորի, Սպիտակի, Արմավիրի, Վաղարշապատի, Շիրակի, Արթիկի, Արագածոտնի Երևանի թիվ 1,2,3,4, տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոններ, «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ի կողմից իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ 2019 թվականի կատարողական հաշվետվություններ: