2019 ուստարվա դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների կազմակերպման ուղղությամբ կատարած աշխատանքների վերաբերյալ բովանդակային հաշվետվություն-ԵՊՀ-ին առընթեր Ա.Շահինյանի անվան ֆիզիկամաթեմատիկական հատուկ դպրոց