«Երևանի թիվ 180 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհուրդը հայտարարում է բաց մրցույթ` հաստատության տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են`
1.ՀՀ քաղաքացիությունը,
2.բարձրագույն կրթությունը,
3.ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքը (հավաստագիր):

Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվող փաստաթղթերն են`
1.դիմում` հաստատության խորհրդի նախագահի անունով,
2.ՀՀ քաղաքացու անձնագրի պատճենը,
3.հաստատության ղեկավարման իրավունքի (հավաստագրի) պատճենը,
4.տվյալ հաստատության զարգացման ծրագիրը (ներկայացնել մրցույթից առնվազն երեք օր առաջ),
5.հրապարակված հոդվածների ցանկը կամ գիտական կոչումը հաստատող փաստաթուղթ (դրանց առկայության դեպքում),
6.աշխատանքային գրքույկի պատճենը:
Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2020 թ. փետրվարի 8-ից մինչև մարտի 8-ը ներառյալ, ամեն օր` ժամը 9:00-ից մինչև 14:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և տոնական օրերից: Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի` ըստ կարգի: Հասցե՝ ք. Երևան, Ավան-Առինջ, հեռ.՝ 010-61-12-00:
Մրցույթը տեղի կունենա 2020 թ. մարտի 17-ին, ժամը 14:00-ին, Երևանի թիվ 180 հիմնական դպրոցում: