«Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում» ծրագրի շրջանակներում «Աուտիզմ ազգային հիմնադրամի» կողմից «Աուտիզմ և զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների բուժման, վերականգնման, կրթության և զբաղվածության ապահովման ծառայությունների» շրջանակներում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ (2019 թվական) հաշվետվություն