ՀՀ Տավուշի մարզի «Կիրանցի Գ. Վարդանյանի անվան հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի խորհուրդը հայտարարում է մրցույթ՝ տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Հաստատության տնօրենի ընտրության համար անցկացվող մրցույթին կարող են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն՝

ա)բարձրագույն կրթություն

բ)ուսումնական հաստատության կառավարման իրավունք (հավաստագիր):

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

ա)դիմում հաստատության խորհրդի նախագահի անունով

բ)Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի պատճենը

գ)հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի պատճենը

դ)տվյալ հաստատության զարգացման ծրագիրը /ներկայացվում է մրցույթի օրվանից առնվազն 3 օր առաջ/

ե)հրապարակված հոդվածների ցանկը կամ գիտական կոչումը հաստատող փաստաթուղթ

զ)աշխատանքային գրքույկի պատճենը

Փաստաթղթերի պատճենները համեմատվում են բնօրինակի հետ, իսկ բնօրինակը վերադարձվում է հավակնորդին:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները (փաստաթղթերը՝ բնօրինակներով) ներկայացնել 2019 թ. դեկտեմբերի 28-ից մինչև 2020 թ. հունվարի 28-ը ներառյալ, ժամը 10:00-16:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային օրերից՝ ՀՀ Տավուշի մարզի Կիրանցի Գ. Վարդանյանի անվան հիմնական դպրոց, գ. Կիրանց, 1 փողոց, 22 շենք: Տեղեկությունների համար զանգահարել 094-98-55-66 հեռախոսահամարով:

Մրցույթը տեղի կունենա 2020 թ. փետրվարի 6-ին, ժամը 14:00-ին՝ Կիրանցի Գ. Վարդանյանի անվան հիմնական դպրոցում: