ՀՀ Լոռու մարզի «Սարչապետի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհուրդը հայտարարում է մրցույթ` հաստատության տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնելու համար:

Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին կարող են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն՝

ա)բարձրագույն կրթություն

բ)ուսումնական հաստատության կառավարման իրավունք (հավաստագիր):

Մրցույթի մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

ա)դիմում հաստատության խորհրդի նախագահի անունով

բ)Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի պատճենը

գ)հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի պատճենը

դ)տվյալ հաստատության զարգացման ծրագիրը /ներկայացվում է մրցույթի օրվանից առնվազն 3 օր առաջ/

ե)հրապարակված հոդվածների ցանկը կամ գիտական կոչումը հաստատող փաստաթուղթ

զ)աշխատանքային գրքույկի պատճենը

Փաստաթղթերի պատճեները համեմատվում են բնօրինակի հետ, իսկ բնօրինակը վերադարձվում է հավակնորդին:

Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև 2020 թ. փետրվարի 21-ը ներառյալ, ժամը 10:00-15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային օրերից՝ ՀՀ Լոռու մարզի Սարչապետի միջնակարգ դպրոցում: Տեղեկությունների համար զանգահրել 093-89-63-02 հեռախոսահամարով:

Մրցույթը տեղի կունենա 2020 թ. մարտի 3-ին, ժամը 13:00-ին՝ Սարչապետի միջնակարգ դպրոցում, հասցեն` Լոռու մարզ, գ. Սարչապետ, 2-րդ փող., շենք 7: